Zorgboerderij

Op onze zorgboerderij bieden wij dagbesteding aan ouderen, jong volwassenen en jeugd. Ook is er mogelijkheid tot logeren op de boerderij en bieden wij 24/7 zorg aan jeugd.

 

Ouderen:

Wij geven dagbesteding aan ouderen met een lichamelijke beperking en geheugenproblematiek.
Op onze zorgboerderij staat zorg op maat, kleinschaligheid en een huiselijke sfeer centraal.
 
We vinden het belangrijk dat de ouderen zich hier thuis, gehoord, gezien en begrepen voelen.
Dit doen we door hen te stimuleren, prikkelen en uit te dagen in zowel hun praktische als sociale vaardigheden.
We hebben een enthousiast en betrokken team, die begeleiding geeft in een natuurlijke omgeving.
 
Via de Bohm methodiek kijken wij naar de client zelf en wat zij nodig hebben om een zinvolle dagbesteding te geven. Wij bieden belevingsgerichte zorg bij mensen en kijken vanuit hun levensbiografie welke activiteiten passend zijn.
Bij zorgboerderij De Bernerboefjes kunnen de mensen onder andere deelnemen aan creatieve, culinaire en boerderij gerelateerde activiteiten.
 
Onze doelen bij de cliënten:
-        Kunnen beter de weg vinden
-        Hebben minder medicijnen nodig
-        Worden levendiger en participeren in het dagelijks leven
-        Pakken oude vaardigheden op
-        Voelen zich weer belangrijk
-        Hebben meer contact, praten, lachen en nemen initiatief
 


Jong volwassenen/jeugd:

Onze zorgboerderij biedt dagbesteding en logeren aan deze doelgroepen.
Wij geven dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis en lichamelijke beperking.
 
Daarnaast is er mogelijkheid om mensen op te vangen om de thuissituatie te ontlasten.
Door de vele activiteiten die op een zorgboerderij kunnen worden georganiseerd, is er altijd een activiteit te vinden die aansluit op de mogelijkheden van de cliënt.
Daarnaast wordt er geprobeerd om de cliënt nieuwe vaardigheden aan te leren.

Wij bieden 3 woonplekken aan voor jeugd met problematiek die om een bepaalde reden niet meer thuis kan wonen. Deze kinderen kunnen 24/7 op de boerderij verblijven. Wij werken via hun dossier aan hun doelen. 1x per 2 maanden wordt er een gesprek gehouden met de biologische ouders, jeugdzorg, gemeente etc. Op deze manier hopen we de kinderen de beste zorg te verlenen.