Bernerboefjes

Opvoeding

De tien geboden /Een lieve hond?

Bij veel probleemgedrag bij honden speelt onduidelijke rangorde een rol.

In een roedel wolven of wilde honden is de rangorde van levensbelang, want een roedel zonder leider kan niet lang voortbestaan. Als een hond in huis genomen wordt, dan heeft die hond net zo' n behoefte aan een duidelijke leider als zijn in het wild levende soortgenoten. En als de leider niet aanwezig is zal een beetje hond zelf die rol op zich nemen, want een roedel moet immers een roedelleider hebben.

Hier onder staan 10 geboden voor de nieuwe eigenaar van een ongehoorzame hond. Dit zijn richtlijnen en bedoeld als hulpmiddel bij het bepalen van de rangorde tussen de eigenaar en zijn hond.

Als er problemen zijn met agressief gedrag van de hond dient de eigenaar hulp te zoeken bij een deskundige trainer.

1 De hond mag niet op het bed, op de bank ed.

De hond mag eventueel wel in de slaapkamer slapen, ( om hem te laten merken dat hij bij de roedel hoort). Maar is de hond erg dominant dan is dat ook verboden gebied.

2 De ranghogere eet het eerst.

Geef de hond pas eten als het hele gezin heeft gegeten. Als de hond nog meerder keren moet eten neem dan zelf eerst iets b.v. (biscuitje.)

3 Natuurlijk gaat u als eerst door een deur of andere nauwe opening, de hond komt pas als de eigenaar het signaal daarvoor geeft.

De hond mag pas in of uit de auto als hij daarvoor een commando heeft gekregen van u. En laat de hond opzij gaan als hij in de weg ligt.

4 Wees consequent in de omgang met de hond.

Consequent gedrag betekent dat de hond altijd op de bank mag of hellemaal nooit. Hij begrijpt niet dat het met mooi weer wel mag en met natte modderpoten niet mag. Het spreekt voor zich dat ook de andere huisgenoten consequent zijn. 

5 Als u een commando geeft, zorgt u er ook voor dat het wordt uitgevoerd.

Beloon de hond als hij het commando goed heeft uitgevoerd.

6 Speel geen trekspelletjes met de hond.

Apporteren en speurspelletjes verbeteren de verstandhouding. Zorg dat het spel stopt voor dat de hond er genoeg van heeft. De eigenaar zorgt dat het speeltje opgeborgen wordt als het spelletje is afgelopen.

7 Negeer aandacht vragend gedrag ( kop op je schoot speeltje voor de voeten gooien hijgen enz.)De  hond mag allen aangehaald worden als hij iets voor u gedaan heeft, en geen beloning als hij niets voor u gedaan heeft.

8 De hond mag niet zelf uitmaken of de eigenaar aan zijn lijf mag komen,
De eigenaar moet oren ogen  en staart kunnen aanraken, en borstelt hem zo vaak als nodig is.

9 Verwaarloos de  gehoorzaamheidstraining niet. Oefen af en blijf een paar keer per dag, doe dagelijks een paar oefeningen.

10 Tijdens de wandelingen geeft de eigenaar de route en het tempo aan. Train de hond in het lopen aan een slappe lijn. Als de hond los loopt en niet op u let, loop dan eens hard weg in de andere richting.

Al u deze tips er inhoud dan heeft een een geweldige bernersennen.